บริการผู้ป่วยนอก

•  โรคหัวใจ•  โรคตา
•  ทันตกรรม•  โรคผิวหนัง
•  โรคทางเดินอาหาร•  ฝังเข็ม
•  โรคมะเร็ง•  โรคเบาหวาน
•  เกี่ยวกับระบบขับถ่าย•  เกี่ยวกับระบบประสาท
•  จิตแพทย์•  โรคภูมิแพ้
•  โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์•  โรคกระดูกและข้อ
•  เอ็กซเรย์•  ศัลยกรรม

บริการผู้ป่วยใน - Admit

•  ห้องคลอด 1 ห้อง + ตู้อบทารก 2 ตู้
•  ห้องพักฟื้นธรรมดา
•  ห้องพักฟื้นธรรมดา แมว 6 ห้อง
•  ห้องพักฟื้นธรรมดา สุนัข (ห้องเล็ก 8 ห้อง, ห้องกลาง 2 ห้อง, ห้องใหญ่ 4 ห้อง)
•  ห้องติดเชื้อ 3 ห้อง
•  ห้องพักฟื้นติดแอร์

บริการด้านห้อง Lab

         ทางโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านทุกขั้นตอน

         ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขมีชื่อว่า Exact Labs โดยเราสามารถรับผลตรวจจากคลินิกหรือโรงพยาบาลอื่นๆมาตรวจได้อีกด้วย และนอกจากนี้เรายังมีการตรวจพิเศษที่ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจยังต่างประเทศ ได้แก่ การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันของโรคสุนัขบ้า ( Rebies Titer Test ) เป็นการตรวจหาพิษสุนัขบ้าโดยส่งเลือดไปตรวจที่ห้อง Lab ที่เชี่ยวชาญในต่างประเทศ และ SPOT Test ซึ่งการตรวจหาภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงโดยส่งเลือดไปตรวจในต่างประเทศเช่นกัน

บริการด้านอื่น ๆ

•  ห้องคลอด 1 ห้อง + ตู้อบทารก 2 ตู้

ร้านขายของสัตว์เลี้ยง

         เรามี Pet Plus ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน มีสินค้าหลายหลายที่เหมาะสมกับสุนัขและแมวในแต่ละช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็ก วัยโตหรือแม้แต่วัยชรา แลสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นอีกด้วย เช่นหนูแฮมสเตอร์ นกกระต่าย เป็นต้น
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
167 ซอยเจริญสุข(เอกมัยซอย 5) ถ.สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0-2391-9707, 0-2391-6469 Fax. 0-2711-5276
E-mail : doctor@cah-pethospital.com