ที่อยู่ติดต่อ

โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
167 ซอยเจริญสุข(เอกมัยซอย 5) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel. : 0-2391-9707 หรือ 0-2391-6469
Fax. : 0-2711-5276
E-mail : cah-pethospital@cah-pethospital.com


ดู โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
167 ซอยเจริญสุข(เอกมัยซอย 5) ถ.สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0-2391-9707, 0-2391-6469 Fax. 0-2711-5276
E-mail : doctor@cah-pethospital.com