ประวัติของ CAH
     เริ่มแรกทางสัตวแพทย์ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลได้เปิดบริการเพียงแค่คลินิกเล็ก ๆ มีสัตวแพทย์ประจำ เพียงคนเดียว และรักษาสัตว์เลี้ยงได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเครื่องมือแต่ต่อมาด้วยความสามารถในการรักษา และจรรยาบรรณในการรักษาที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ จึงได้ทำการขยายพื้นที่จากคลินิกขนาดเล็กเพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์ครบวงจร พร้อมกับค้นหาสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานไว้คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยได้ทันท่วงที เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลสัตว์ทั้งของเอกชนและรัฐบาลที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงมากนัก

     บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2537 โดยนายสัตวแพทย์เศรษฐพร เกษมสุวรรณ ได้ดำเนินการเปิดบริการรักษาสัตว์เลี้ยงครบวงจร ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานคอยให้บริการ 24 ชั่วโมง เราเปิดบริการด้วยความรัก ความอบอุ่น คอยเอาใจใส่ดูแลและให้ความรักแก่สัตว์เลี้ยงที่กำลังป่วย พร้อมกับการบริการที่เป็นมิตร ทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเขา


พันธกิจ
     การมอบบริการการรักษาด้วยความรักและความอบอุ่น เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของสัตวเลี้ยงวิสัยทัศน์
     โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขเป็นผู้ให้บริการด้าานการรักษาสัตว์ที่ครบวงจร
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเอาใจใส่และให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยง
พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง


โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
167 ซอยเจริญสุข(เอกมัยซอย 5) ถ.สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0-2391-9707, 0-2391-6469 Fax. 0-2711-5276
E-mail : doctor@cah-pethospital.com